Oorsuizen, je bent niet alleen

hoormij-logo(JB) Op maandag 6 februari 2017 (19.20 – 21.30 uur) organiseert Stichting Hoormij i.s.m. het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam een informatieavond over tinnitus (oorsuizen).

Deze informatieavond is onderdeel van de internationale Week van het Oorsuizen en is bedoeld voor mensen met tinnitusklachten die graag meer medische achtergrondinformatie willen krijgen over wat tinnitus precies inhoudt. Daarnaast worden er adviezen gegeven over hoe men met tinnitus kan omgaan, welke medicatie kan worden toegepast en wordt er uitleg gegeven over de mogelijke therapie. Ook de werking en het effect van de tinnitusmarkeerder bij tinnitusklachten komt aan bod. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen en er is ruimte voor lotgenotencontact. Ook partners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.