Gehoor

Inleiding

Gehoor is kostbaar. Wij hebben het dagelijks nodig voor onze communicatie, plezier, werk, etc. etc. Eén op de 10 Nederlanders heeft echter hoorproblemen. Geluiden kunnen niet alleen zachter klinken, maar ook vervormd zijn, waardoor ze niet normaal klinken. Harde geluiden kunnen daarnaast nog pijnlijk of onaangenaam zijn voor het oor (hyperacusis).

Lees op deze pagina o.a. over oorzaken van gehoorvermindering en -verandering, gehooronderzoek, behandelaars en gehoorbescherming.

Oorzaken gehoorvermindering

De KNO-arts onderscheidt twee vormen van gehoorvermindering:Gehoor - normaal trommelvlies | 020-6 346 212 | Bovenij Ziekenhuis

 1. problemen in gehoorgang, trommelvlies of middenoor,
 2. problemen in het slakkenhuis, gehoorzenuw of hersenen en
 3. gemengd gehoorverlies.

Geleidingsslechthorendheid

De onder 1. genoemde slechthorendheid heeft te maken met het transport van het geluid naar de gehoorzenuw toe. Oorzaken van geleidingsslechthorendheid zijn bijvoorbeeld:

Aan een geleidingsslechthorendheid is vaak met een handeling of operatie iets te doen door de KNO-arts.

Zenuwslechthorendheid

De onder 2. genoemde slechthorendheid heeft met gehoorzenuwweefsel te maken. Oorzaken van zenuwslechthorendheid zijn bijvoorbeeld:

Aan een zenuwslechthorendheid is met een operatie nooit iets te doen. Wel kan een hoorapparaat uitkomst bieden. Het gehoor zoals het vroeger was komt met een hoorapparaat echter niet terug. Een hoorapparaat kan ondersteunen, maar bij sommige zenuwslechthorenden is het uiteindelijk toch niet meer mogelijk om goed te kunnen horen.

Gemengde slechthorendheid

Er kan ook een geleidingsslechthorendheid en een zenuwslechthorendheid bestaan: gemengde slechthorendheid.

De oorzaak van de gehoorverliesoorzaak is door ooronderzoek en gehooronderzoek vast te stellen.

Wie behandelt gehoor?

U kunt bij veel personen terecht bij gehoorproblemen, zoals uw huisarts, hoorapparatenwinkel (audicien), audiologisch centrum en KNO-arts, maar ook bij patiëntenorganisaties (bijvoorbeeld Stichting Hoormij) en informatiecentra (bijvoorbeeld Oorakel).

Wanneer naar een arts?

Bij twijfel of ongerustheid over uw gehoor is het verstandig contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan beoordelen of nader onderzoek door een KNO-arts nodig is.
Goede verwijsredenen voor een KNO-consult zijn dan:

 • éénzijdige oorsuisklachten,
 • onbegrepen oorsuisklachten bij een leeftijd onder 70 jaar,
 • onbegrepen gehoorverlies,
 • asymmetrisch gehoorverlies,
 • plots gehoorverlies,
 • gehoormisvorming.

Gehoor en KNO-arts van het BovenIJ Ziekenhuis

Als u bij het maken van een afspraak meldt dat uw klacht met het gehoor samenhangt, dan zal direct gekeken worden of een gehoortest kan worden ingepland in combinatie met het bezoek aan de KNO-arts. Wij hebben in het BovenIJ Ziekenhuis ervaren log0-akoepedisten, die de gehoortesten maken.

Zelf gehooronderzoek doen

Er zijn verschillende manieren om zelf een gehoortest te doen. Hier vindt u een opsomming:

 • U kunt bij een audicien vaak een gratis gehoortest laten doen. Bedenk dat de audicien dit aanbiedt met een commercieel oor(!)merk.
 • Vergelijk het gehoor met eerder vastgelegd “streepje” dat u heeft gezet op uw eigen televisie bij de “volumebalk”. Met name bij kinderen kunt u zo bijhouden of het gehoor van uw kind weer minder wordt na het plaatsen van buisjes maanden eerder.
 • Op internet zijn meerdere gehoortesten te vinden:
 

Gehoor - Hearon.nl | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis

Gehoor - Geluidstuin.nl | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis  

Gehoor - Hoortest.nl | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis

  Gehoor - Kindergehoortest.nl | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis  


Gehoor - Oorcheck.nl | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis

 


Gehoor - Check your hearing | 020-6 346 212 | BovenIJ Ziekenhuis

Informatie over gehoor

Voor meer informatie over het gehoor kunt u ook terecht bij:

Gehoorbescherming

Omdat te luid en te lang in te luid geluid onomkeerbaar schadelijk is voor het gehoor, is gehoorbescherming een must. U kunt hierover informatie inwinnen bij een KNO-arts of audicien. Ook is informatie in te winnen bij bedrijven die gehoorbescherming aanbieden: