Neusschelpverkleining (poliklinisch)

Inleiding

Deze pagina geeft u informatie en uitleg over de verkleining van de slijmvliezen van de neusschelp(en) door bipolaire coagulatie. In het algemeen vindt deze ingreep poliklinisch, onder lokale verdoving plaats. Uw KNO arts verricht deze ingreep op het Dagcentrum 2 West in het BovenIJ Ziekenhuis. Soms wordt deze ingreep wel onder algehele narcose verricht als lokale narcose niet mogelijk is of bijvoorbeeld gecombineeerd met een neustussenschot correctie. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u ons bij voorkeur via BeterDichtbij,  of telefonisch (tel. 020-6 346 212),  benaderen.

Bouw van de neus

Het neustussenschot (septum) verdeelt de neus in twee neus­holten. De bekleding in de neus bestaat uit slijmvlies, dat als ‘behang’ de ‘muren’ (neustussenschot en neus­wanden) bekleedt. Het slijmvlies van de neus en neusholtes vormt een onderdeel van de afweer. Het  verzorgt de bevochtiging, de zuivering (95% van de (stof)-deeltjes wordt opgevangen) en de voorverwarming (tot 30°C) van de inade­mingslucht. Ook speelt het een rol bij de reuk.

Het slijmvliesoppervlak van de neusholten wordt vergroot door neusschelpen (conchae), maar deze neusschelpen ver­kleinen de twee neusholten (zie de afbeelding).

ssc

1. neustussenschot, 2. neusschelpen

Het tussenschot (bestaande uit bot en kraakbeen) hoort recht en in het midden te staan, opdat beide neusholten even groot zijn. Dit is overigens bij minder dan 5% van de mensen het geval.

De oorzaak van een afwijkend neustussenschot kan al tijdens de geboorte ontstaan (draaiing hoofd door het baringskanaal). Ook een on­geluk van neus of aangezicht, vooral voor het einde van de puberteit, bepaalt in hoge mate de definitieve uit-, maar ook in­wendige vorm van de neus.

Neusschelpen zijn opgebouwd uit een benig (bot) gedeelte en een zwellichaam, omgeven door slijmvlies. Neusschelpen zijn vaak (te) groot door ontregeld slijmvlies (bijv. bij roken) en/of inhalatie allergie.

Een evenwichtige ver­deling van luchtstromen door beide neusholten is van groot be­lang voor een optimale werking van de neus.

Problemen met de neus

De neusfunctie kan op drie manieren worden beïnvloed:

 • een aandoening van het slijmvlies: de bekendste oorzaken zijn verkoudheid,  neusallergie en roken;
 • geen afwijking, maar de neus-cyslus: zwelling van slijmvlies welke elke 6 uur wisseld van kant, zorgt voor afwisselende verandering van de neusdoorgankelijkheid links en rechts
 • een afwijking in de bouw van de neus: de bekendste oorzaken zijn een scheef neustussenschot of te grote neus­schelpen;
 • een combinatie van een slijmvliesaandoening en een bouwkundige afwijking.

Neusklachten:

De volgende klachten kunnen alleen, maar ook in combinatie voorkomen:

 • gevoel van neusverstopping;
 • gestoorde neusademhaling;
 • hoofdpijn;
 • herhaalde neusbijholtenontstekingen.

Soorten neusoperaties

We onderscheiden twee soorten neusoperaties:

In deze folder wordt ingegaan op het verkleinen van de neusschelp(en) door bipolaire coagulatie zonder dat narcose nodig is.

De KNO artsen verkleinen de neusschelpenslijmvliezen alleen door bipolaire coagulatie, het kortdurend toebrengen van electriciteit onder het slijmvlies van van de neusschelp. Dit wordt ook concha caustiek genoemd.  Wij verrichten geen gehele of gedeeltelijke verwijdering van de neusschelpen (conchotomie).

Het verschil tussen klinisch en poliklinisch verkleinen van de neusschelp

Het poliklinisch verkleinen met bipolaire coagulatie heeft de volgende voordelen:

 • voor deze ingreep hoeft u niet onder narcose,
 • u hoeft niet nuchter te zijn (u mag voor deze ingreep gewoon eten en drinken),
 • u kunt veel sneller naar huis (in totaal bent u ongeveer een uur in het ziekenhuis),
 • de wachttijd is korter en
 • de kosten zijn lager.

Op het Dagcentrum uitvoeren van bipolaire coagulatie

U meldt zich op de afgesproken tijd op Het Dagcentrum (2 West). U hoeft niet nuchter te zijn. I

De verdoving en de behandeling zijn niet (of nauwelijks) pijnlijk. U mag een uur vóór de ingreep 1000 mg paracetamol en 400 mg ibuprofen innemen.

De ingreep

bipolaire naald | 020-6 346 212 | kno.nu | BovenIJ ziekenhuis

De ingreep vindt plaats op de behandelkamer.  De KNO-arts verdooft de binnenkant van de neus door middel van een injectie in de neusschelp. Vaak voorafgegaan door een spray om het oppervlak te verdoven zodat u de injectie niet voelt. De spray ruikt naar banaan en kan een wat prikkelend gevoel geven.

Direct na controle van de verdoving , brengt de KNO-arts met behulp van een bipolaire electrode een kort durende elektrisch stroom toe aan de neusschelp.  Per kant duurt dit meestal 3 x 10 seconden. Door toediening van electriciteit krimpt de neusschelp deels. Zo wordt de doorgankelijkheid van de neus verbeterd.

De ingreep is normaal gesproken pijnloos. Zelden is er enige rook ontwikkeling, wat u als vieze geur kunt ervaren. Er kan een beetje bloedverlies uit de neus optreden. U vindt meer informatie en een filmpje op neus.nu.

Na de ingreep mag u direct naar huis.

Nazorg

Het naleven van de hier genoemde instructies is erg belangrijk.

Eten en drinken

De eerste twee uur na de behandeling kunt u in verband met de verdoving beter niet eten of drinken.

Gebruik ook de eerste 3 dagen na de behandeling geen sterk gekruid voedsel of hete dranken. Dit voorkomt het nabloeden van de neus.

Pijn

De meeste patienten ervaren niet tot nauwelijks pijn na het uitwerken van de lokale verdoving. Bij pijn kunt u een paracetamol tablet van 500 mg innemen. Kijk voor een goede dosering op onze ‘pijnpagina‘.

Spoelen

Vanaf de dag van ontslag uit het BovenIJ Ziekenhuis begint u met een goede neusverzorging (neustoilet met zout water). 3-6x per dag, een aantal weken.

Snuiten

Snuiten is tot één week na de ingreep onverstandig, vanwege kleine kans op bloeding. Ophalen van de neus kan wel.

Niezen

Probeer (tot 1 week na de ingreep) met open mond te niezen.

Korstvorming

Korstvorming kan u direct na de ingreep het gevoel geven dat de behandeling niet goed is gelukt. Om de korstvorming tegen te gaan, moet u goed spoelen. Bij de poli controle na 2 weken wordt de neus zo nodig schoongemaakt. Dit zorgt  vaak direct voor verbetering van de neusdoorgang.

Neusbloeding

De neus kan na de ingreep nog een beetje bloeden; dit gaat altijd binnen 1-2 dagen vanzelf over.

Bij licht bloedverlies mag u enkele dagen 3 maal daags 2 sprays per neusgat Xylometazoline (Otrivin®) gebruiken.

Vertrouwt u de duur en/of de hoeveelheid van de bloeding niet, neem dan contact op met het ziekenhuis (binnen kantooruren: 020-6 346 212; buiten kantooruren: 020-6 346 200). Mogelijk moet de KNO-arts neustampons plaatsen, dit komt zeer zelden voor.

Neusverstopping

De neusverstopping is de eerste weken na de ingreep meestal niet direct verdwenen, omdat er een reactieve zwellling optreedt (verkouden gevoel).

Bij erge neusverstopping in de eerste week na de ingreep mag u gedurende 1 week 3 maal daags 2 sprays per neusgat Xylometazoline (Otrivin®) gebruiken.

Loopneus

De eerste dagen kan er een beetje (wond)vocht uit uw neus lopen, dat door bijmenging van oud bloed een roze kleur heeft. Met een in drieën gevouwen gaas (een zogenaamde ‘snor’) kunt u dit vocht hygiënisch opvangen. Van dit wondvocht heeft u maximaal 2 weken last.

Koorts

Uw lichaamstemperatuur hoort niet boven de 38,5°C te komen na deze ingreep. Vertrouwt u de hoogte van uw lichaamstemperatuur niet, neem dan contact op met het ziekenhuis (binnen kantooruren: 020-6 346 212; buiten kan­tooruren: 020-6 346 200).

Droge mond

Als u op mondademhaling bent aangewezen, zoals met zwelling van het slijmvlies de eerste dagen na de ingreep, droogt het slijmvlies van de mond snel uit. Door vaak, kleine slokjes te drinken lost u dit probleem op.

Slapen

Door de afgesloten neus kan het voorkomen dat u slecht slaapt. Met name de nacht na de ingreep kunt u hier last van hebben. Een slaappil is niet toegestaan, omdat een slaappil bij een slechte neusdoorgankelijkheid gevaarlijk is (stik­ge­vaar).

Roken

Roken vertraagt de wondgenezing en verhoogt de kans op een nabloeding. Dit is een goed moment om te stoppen met roken!

Douchen/sauna

Tot twee weken na de ingreep vergroot heet douchen / sauna de kans op een neusbloeding.

Zwemmen/sporten

De eerste week na de ingreep kunt u beter niet zwemmen in chloorwater, i.v.m. irritatie van het neusslijmvlies door chloor.

Sporten kan de kans op een neusbloeding vergroten de eerste week na de ingreep.

Werken

De meeste patiënten kunnen dezelfde dag weer werken.

Controle

2-3 weken na de behandeling heeft u een controle afspraak bij de KNO-arts. Ter bevordering van het herstel wordt zo nodig uw neus gereinigd.

Complicaties

Complicaties komen bij deze ingreep zelden voor. Toch is het belangrijk hier wel iets over te zeggen.

Infectie

Bij deze ingreep kan een infectie optreden. Als u een infectie heeft, merkt u dit aan:

 • pus uit de neus
 • koorts
 • kloppende pijn.

Neem bij deze klachten contact op met het ziekenhuis (binnen kantooruren: 020-6 346 212; buiten kantooruren: 020-6 346 200).

Verklevingen

Bij een smalle neus bestaat het risico dat het wondoppervlak van de neusschelp het neustussenschot raakt. Hierdoor kan verkleving optreden, zodat u moeilijker door de neus kan ademen. Dit is meestal eenvoudig later te verhelpen door de verkleving te klieven.

Veranderde doorgankelijkheid en korstvorming van de neus

Het doel van de de ingreep is het verbeteren van de neusdoorgankelijkheid, door verkleining van de blokkerende neusschelpen. Aangezien er geen verwijdering van neusschelpen plaats vindt is de kans op een een “te grote ruimte” van de neus en de eventueel hierdoor ervaren klachten van een te goed doorgankelijke neus, extreem klein. Ook treedt er bij concha caustiek zeer zelden langdurige (>2maanden) korstvorming op. Mocht dit toch het geval lijken te zijn neem dan voor controle contact met ons op.

Herstel

De verwachting is dat de neuspassage in de loop van enkele weken geleidelijk beter wordt. Het effect van de ingreep is na ongeveer zes weken pas goed te beoordelen.