Van der Borden in RADAR

(JB) Enkele uren blootstelling aan lawaai van meer dan 80 decibel kan leiden tot oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. Ondanks alle maatregelen lopen festival-, concert- en discotheekbezoekers nog steeds grote risico’s op gehoorschade. En die gaat nooit meer weg.

Wekelijks zijn er meerdere jonge festival-, concert- en discotheekbezoekers die naar de huisarts gaan met klachten over een piep of ruis in hun oren. Volgens KNO-arts drs. Jan van der Borden kan dit duiden op gehoorschade. Hoe ontstaat zulke schade? Wat zijn de gevolgen? En wat doet de overheid?

Uitzending Radar
Meer informatie op onze site
Acuut oorsuizen