Verzekerde zorg

Inleiding

Zorgverzekeringen - logos - verzekerde zorg - kno.amsterdam - 020-6 346 212Alle kosten die wij voor u maken valt onder de polisvoorwaarden van uw basiszorgverzekering en is dus verzekerde zorg. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een volledig contract.
Uiteraard dient u wel rekening te houden met een eventueel nog niet volledig gebruikt eigen risico.

Wat valt allemaal onder de verzekerde zorg?

Alle poliklinische consulten en eventuele onderzoeken en behandelingen zijn verzekerd in de basiszorgverzekering.

Wat gebeurt er met de rekening?

De rekening wordt door het ziekenhuis rechtstreeks bij uw verzekering ingediend.

Problemen met uw zorgverzekeraar?

Als uw zorgverzekeraar zegt dat zij geen contract met ons hebben, dan willen wij dat graag weten. Zo kunnen wij dit direct corrigeren.

Onverzekerde zorg

Operaties

Bij bepaalde ingrepen (flapoorcorrectie, neuscorrectie, ooglidcorrectie, snurken) moet door uw KNO-arts goedkeuring worden aangevraagd bij uw ziektekostenverzekering.  Als goedkeuring wordt afgegeven dan wordt de behandeling vergoed.