Informatievoorziening top

beste-ziekenhuizen-elsevier-2016(JB) In de Elsevier valt te lezen dat het BovenIJ Ziekenhuis het meest patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland is in 2016. Wij hopen met deze website daar ook een bijdrage aan te verlenen.