Hoorapparaat uitproberen?

Wat kunt u verwachten van een hoorapparaat?

Een hoorapparaat is een hulpmiddel. 100% gehoor krijgt u er niet mee terug.
Een audicien (specialist in hoorapparaten) kan u informeren over wat theoretisch haalbaar moet zijn met uw gehoor.

Welke audicien kiest u?

STAR-logo (folder over hoorapparaat uitproberen)Ga naar een audicien die een StAr-registratie heeft. Een StAr-registratie is een keurmerk voor audiciens. In de winkel hangt een vignet dat aangeeft dat de audicien dat keurmerk heeft.
Kijkt of het “klikt” tussen u en de audicien. Heeft de audicien een luisterend oor voor uw wensen?
Worden uw vragen zorgvuldig en met geduld beantwoord? Vraag uw audicien of zij voor u de vergoeding bij uw zorgverzekering kunnen declareren. Niet alle audiciens hebben een overeenkomst met uw zorgverzeke­ring, maar bieden wel dezelfde voorwaarden en prijzen. Vaak is daar zelfs meer keuze in hoorapparaten.

Wat kost een hoorapparaat?

Een hoorapparaat is nooit gratis. U betaalt een eigen bijdrage van 25%, dus u krijgt 75% vergoed.
Houdt u rekening met het eigen risico van uw zorgverzekering. Als u een aanvullende verzekering heeft, kan de vergoe­ding hoger zijn. De audicien bespreekt de mogelijkheden met u.

Bijkomende kosten

In de contracten die zorgverzekeraars met audiciens hebben afgesloten, zijn in veel gevallen ook de service, nazorg en reparaties inbegrepen. Oorstukjes worden volledig vergoed door de zorgverzekering.

Batterijen

Een enkele zorgverzekering vergoedt batterijen, de meeste doen dit echter niet.

Proefperiode

Een proefperiode duurt meestal 8 weken.
Probeer de mogelijkheden van het hoorapparaat in uw eigen omgeving uit. Hebt u vragen of opmerkingen, meldt u die dan bij de controle bij de audicien of ga naar hem/haar terug. Probeer zo goed mogelijk te verwoorden wat u van het hoorapparaat vindt, dan kan de audicien het apparaat beter voor u instellen.
Probeer na een paar weken eventueel een ander hoorapparaat als u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u goed vergelijken en weet u beter waar u op moet letten.
Kunt u telefoneren en de televisie beter verstaan? Geeft het hoorapparaat een aantoonbare verbetering in het verstaan?
Als dat zo is, is het zinvol om het apparaat aan te schaffen.
Als het apparaat niet bevalt, dan kunt u het (binnen de termijn van de proefperiode) zonder kosten teruggeven aan de audicien. Bespreek hoe u het hoorapparaat moet onderhouden en zorg dat het apparaat tijdens de proefperiode verzekerd is. Lukt het niet om binnen de proefperiode geschikte apparaten aan te passen, dan kan de audicien u terugverwijzen naar de KNO-arts.

Wanneer moet u naar een KNO-arts?

Audiciens nemen bij een nieuwe cliënt altijd eerst een vragenlijst door, doen eenvoudig ooronderzoek en daarna een screenend gehooronderzoek. Als zij daarna vaststellen dat er geen sprake is van een symmetrische (links is gelijk aan rechts) ouderdomsslechthorendheid dan moeten zij naar een KNO-arts verwijzen. Een verwijsbrief van een huisarts is dan altijd noodzakelijk. Ook bij problemen bij aanpassing van een hoorapparaat moet de KNO-arts worden geraadpleegd.

Second opinion

Als u er niet zeker van bent dat de best mogelijke oplossing bereikt is of als u behoefte heeft aan een onafhankelijk advies, dan heeft u recht op een “second opinion” door een Audiologisch Centrum. In de Derkinderenstraat kan KNO-arts Mulder u dan ook zien.

Eén of twee apparaten?

Als het verschil tussen de twee oren niet al te groot is, is het beter om twee hoorapparaten aan te laten passen. Hiermee verbetert het richtinghoren en het verstaan in een drukkere omgeving vaak aanzienlijk. Of dit ook voor u het geval is, zal in de praktijk tijdens de proefperiode blijken. Als u één slechthorend oor heeft, is één hoorapparaat voldoende.

Maakt een hoorapparaat het oor lui?

Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van een hoorapparaat het oor juist niet lui maakt. Het oor blijft geoefend om te luisteren.

Vervanging van hoorapparaten

Na 5 jaar kunt u bij vervanging van uw apparaat weer een vergoeding van uw zorgverzekering krijgen. Als uw hoorapparaat na 5 jaar nog voldoet, is het niet nodig om het te vervangen.
Verslechtert uw gehoor fors binnen 5 jaar, dan is er kans op een vervroegde vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Uw gehoor moet vóór vervanging van het apparaat weer getest worden door de audicien.

Literatuur

Gebruikerservaringen

Waarom vinden we een bril een bril, maar een hoorapparaat een onding?