Nazorg na trommelvliesbuisjes plaatsen

Inleiding

U kunt hier de nazorgadviezen lezen die u meekrijgt als bij uw kind trommelvliesbuisjes (MOD) zijn geplaatst. Dezelfde adviezen gelden voor het geval er één of twee buisjes zijn verwijderd.

MOD staat voor middenoordrainage.

Eten & drinken

Er zijn na de ingreep geen beperkingen met betrekking tot eten & drinken.

School / crèche / op straat

Uw kind mag de 1e dag na de operatie weer de straat op en naar school / crèche.

Zwemmen

Zwemmen mag pas na de controle bij de KNO-arts. Deze controle vindt bij voorkeur 1 week na de ingreep plaats.

Bad / douche

Zorg ervoor dat er geen zeepwater in de oren komt. Zo nodig kunt u watjes in de oren doen, die vet gemaakt zijn met vaseline. Ook kunt u ervoor kiezen oordoppen te gebruiken.

Koorts

Mocht uw kind na de ingreep koorts gaan ontwikkelen (boven 38,5 graden Celsius) dan dient u contact op te nemen met de polikliniek KNO of de spoedeisende hulp.

Pijn

Na de ingreep kan uw kind gedurende 24 uur last hebben van een beetje oorpijn.

Uw kind mag gedurende die dag standaard pijnstilling krijgen. U krijgt hiervoor instructies van de kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Op onze voorlichtingspagina over pijnstilling na een operatie kunt u hierover nog meer lezen.

In principe is het niet meer noodzakelijk om na één dag nog pijnstilling te geven.

Indien uw kind 5 dagen na de operatie nog altijd een loopoor heeft, dient u contact op te nemen met de polikliniek KNO.

Controle

Eén week na het plaatsen van buisjes wil uw KNO-arts controleren of de buisjes goed zitten. U kunt zelf daartoe een afspraak maken (tel. 020-6 346 212).
Is er een buisje verwijderd, dan vindt controle na 6 weken plaats.

Vragen

Heeft u nog vragen, overleg dan met een medewerker van het ziekenhuis. Dit kan tijdens kantooruren met de polikliniek KNO (020-6 346 212) of anders met de Spoedeisende Hulp (020-6 346 200).

Terug naar voorlichtingspagina over neusamandel verwijderen en trommelvliesbuisjes plaatsen.

Terug naar voorlichtingspagina over trommelvliesbuisjes plaatsen.