Hoorapparaat en verzorging/verzorgenden

Inleiding

Hoorapparaat | 020-6 346 212 | kno.amsterdam | BovenIJ ziekenhuisEen oudere die slechthorend is, wordt soms ten onrechte als dementerend gezien. Dat is niet zo gek, want de gedragingen komen soms overeen. Het geven van verkeerde antwoorden op vragen, in zichzelf gekeerd zijn en achterdocht komen bij beide voor.

Wanneer iemand slecht hoort, heb je de neiging om erg hard te gaan praten. Iemand die zeer slechthorend is, kan soms – ondanks een hoorapparaat – mensen toch nog slecht verstaan. Langzaam, goed articulerend, duidelijk  en rustig spreken, helpt dan vaak het beste. Als u schreeuwt, vervormt het geluid meestal. Kijk de slechthorende aan, omdat veel slechthorenden steun hebben aan het lipbeeld.

Hoorapparaat aanschaffen

Het gehoor is normaal gesproken op 21-jarige leeftijd het best, daarna gaat het achteruit. Het tempo van achteruitgang van het gehoor hangt o.a. samen met erfelijke eigenschappen en lawaaibelasting. Een audicien binnenstappen is dan verstandig. Er kan dan na een vrijblijvende, screenende gehoortest advies gegeven worden over het wel of niet starten met hoorapparaten. Soms komt de audicien ook in een zorginstelling.

Het goede moment kiezen om met een hoorapparaat (of zelfs twee) te beginnen, kan lastig zijn. In zijn algemeenheid geldt dat dit gemiddeld vijf jaar te laat gebeurt en dat is zonde in verband met de kwaliteit van leven. Gelukkig bestaat de mogelijkheid een hoorapparaat – maximaal 2 maanden – op proef te nemen bij een audicien. Het is daarom verstandig wat eerder een audicien binnen te stappen.

Als u een proef met hoorapparaten gaat starten, is het verstandig bij meer dan één audicien langs te gaan.  U moet dan letten op het volgende:

 • bevallen de audicien en de winkel u?
 • hoe is de nazorg geregeld?

Een audicien mag vrijwel altijd zonder tussenkomst van een KNO-arts hoorapparaten aanmeten bij mensen tussen de 18 en 67 jaar. De audicien heeft kennis van de hoorapparaat techniek, maar de KNO-arts weet meer van het gehoororgaan, zodat de audicien – volgens protocol – soms toch de KNO-arts moet of wil laten meekijken.

Er zijn strikte criteria voor het nuttig zijn van een apparaat en de vergoeding door de zorgverzekering. Neem bij uw beslissing om een hoorapparaat of -apparaten aan te schaffen mee hoe de prijs ervan zich verhoudt ten opzichte van de gehoorwinst.

Iedere vijf jaar heeft u weer recht op een vergoeding van hoorapparaten, maar die vervanging is niet altijd noodzakelijk. Beoordeel goed of er voordeel valt te behalen bij nieuwe apparaten!

Zie voor meer informatie over hoorapparaten ook deze pagina.

Hoorapparaat en batterijen

Een hoorapparaat krijgt zijn stroom van een batterij en die gaat leeg. De snelheid waarmee dat gebeurt, varieert van 1 dag tot twee weken.

Door een hoorapparaat in uw gesloten hand te houden, kunt u horen of de batterij nog vol is: fluit/piept het hoorapparaat, dan is de batterij nog goed.

Geluiden van elders

Het zou kunnen dat het hoorapparaat de tv-geluiden van de buren opvangt.
Zet het hoorapparaat dan uit en weer aan, zodat het apparaat weer in de neutrale stand staat en niet op de ringleidingstand, waarmee het hoorapparaat het signaal van een buur-tv kan opvangen.

Piepend hoorapparaat

Als een hoorapparaat gaat piepen dan kan dit betekenen dat er een oorsmeerprop in de gehoorgang in de weg zit.
Het is ook mogelijk – doordat de oren het leven blijven groeien – dat het oorstukje van het hoorapparaat niet meer goed past.
U kunt dit bespreken met uw audicien.

Welk onderhoud heeft een hoorapparaat nodig

Uw hoorapparaat wordt dagelijks gebruikt. Hierdoor staat het continu in contact met oorsmeer, vet van de huid en transpiratievocht. Dit kan al vrij snel voor een verminderde werking zorgen, maar ook voor het ontstaan van huidproblemen. Het oorsmeer en andere lichaamsstoffen hopen zich op, waardoor u last kunt krijgen van jeuk en irritaties aan de huid. Het is belangrijk dat u uw hoorapparaat goed schoon blijft houden. Zo blijft uw gehoorapparaat in optimale conditie en zorgt u ervoor dat dit langer mee gaat. Daarnaast zal u zo mogelijk huidproblemen voorkomen.

Gebruik een hoorapparaat niet bij een oorontsteking. Het hoorapparaat remt de genezing (door slechte beluchting van de gehoorgang) en het ontstekingsmateriaal verstopt het oorstukje sneller.

Ook kan het kanaaltje in het oorstukje door oorsmeer verstopt raken waardoor de werking van het hoorapparaat waardeloos kan worden.

Het is daarom verstandig om iedere week een hoorapparaat schoon te maken.
Een traditioneel hoorapparaat bestaat uit drie onderdelen:
 • een oorstukje dat in de gehoorgang gaat,
 • een flexibel slangetje (de verbinding tussen hoorapparaat en oorstukje) en
 • het eigenlijke hoorapparaat, dat achter de oorschelp gaat.

De zes onderhoudsstappen:

 1. Haal de drie onderdelen uit elkaar door voorzichtig het oorstukje los te trekken van het slangetje. Alleen dit onderdeel hoeft te worden schoongemaakt.
 2. Doe het oorstukje in een bakje water met een ontvettende bruistablet.
 3. Laat dit minimaal een half uur of zelfs een hele nacht bruisen en weken.
 4. Droog het oorstukje aan de buitenkant met een tissue.
 5. De binnenkant (kanaaltje(s) in het oorstukje) blaast u droog met een blaasbalgje.
 6. Sluit het oorstukje weer op de goede manier aan op het slangetje.

Soms zien verzorgenden en familie eerder dat een hoorapparaat verzorging nodig heeft. Het kan handig zijn de verzorging van het hoorapparaat in het zorgplan te zetten.

Controle hoorapparaat door audicien

Laat het hoorapparaat en het gehoor jaarlijks checken door een audicien. De audicien kan beoordelen of een hoorapparaat

 • nog goed past,
 • schoon genoeg is,
 • sterk genoeg staat afgesteld en
 • aan vervanging toe is.