Wat kunt u zelf aan uw oorsuisklacht doen?

Inleiding

Veelal is het mogelijk om zelf uw oorsuisklacht te verwerken zonder hulp van buitenaf. Hiervoor zijn verschillende aanpakken mogelijk, die hier worden opgesomd:

Medicijngebruik

Kijk na of u geen medicijn gebruikt wat oorsuizen kan geven. Op deze site vindt u een handig overzicht van alle medicijnen die oorsuizen kunnen geven of verergeren.

Informatie inwinnen

Zoek betrouwbare informatie op internet. Wij beoordeelden de onderstaande bronnen als betrouwbaar:

U kunt zo begrijpen wat oorsuizen eigenlijk is en u kunt mogelijk ook al lezen hoe u ermee om kunt gaan.

Informeren omgevingOorsuisklacht | Wat kunt u zelf aan uw oorsuisklacht doen? | kno.amsterdam

Vertel uw directe omgeving (partner, kinderen, familie, vrienden, werk) over uw oorsuisklacht. Daarbij kan de CD met voorbeelden van oorsuisgeluiden behulpzaam zijn.

Zoek afleiding en ontspanning

Deskundigen op het gebied van oorsuizen kunnen u vertellen dat afleiding en ontspanning goed kunnen helpen. Zorg dat er eerst leuke gedachten zijn en daarachter pas de nare (tinnitus)gedachten. Ontspanningstechnieken kunnen u hierbij helpen.

Spanning en stress verhevigen vaak de tinnitus. Probeer dat dus te vermijden.

Geluid maskeren

Als de tinnitus met name in stilte last geeft (inslapen), dan kunt u de stilte opheffen door de wekkerradio zacht te laten spelen of ruizen. De stilte opheffen met natuurgeluiden, zoals stromend water, vogels, de regen, wind, etc. werkt vaak ook heel goed.

Deel uw oorsuisklacht

Er zijn veel meer mensen die oorsuizen hebben. Er achter komen hoe andere oorsuispatiënten daar mee omgaan, kan helpen om zelf een manier te vinden om het oorsuizen hanteerbaar te maken.
De stichting Hoormij

Medicijnen

Gevoelens van angst, wanhoop en zelfs depressie zijn bij oorsuisklachten heel begrijpelijk, maar kunnen het proces van leren omgaan met oorsuizen belemmeren. Medicijnen om uw negatieve gevoelens meer onder controle te krijgen en/of medicijnen om beter te kunnen slapen, kunnen u in het begin helpen de oorsuisklacht te verminderen. U moet hiervoor uw huisarts consulteren.

Medicijnen zijn niet de oplossing voor oorsuizen. Lees hierover meer.

Oorsuisaanpak

Lukt het toch niet zelf het oorsuizen een plek te geven, vraag dan aan uw huisarts een verwijsbrief naar een KNO-arts om een andere oorsuisaanpak in te zetten. De verwijsbrief is, naast het invullen van een tinnitusvragenlijst, belangrijk voor uw zorgverzekeraar en uw KNO-arts.
De KNO-arts kan alleen of eventueel in samenspraak met het Audiologisch Centrum in Amsterdam-West een verdere oorsuisaanpak uitstippelen. Er zijn mogelijkheden met hoortoestellen, tinnitusmaskeerders, maar ook revalidatie, gespreksgroepen, TRT en alternatieve geneeswijzen zijn soms zeer behulpzaam.

Lees hierover meer op onze oorsuisaanpak-pagina, die bedoeld is voor patiënten die het oorsuizen niet zelf een plek kunnen geven.