WGBO

Inleiding

Wanneer er met je/uw gezondheid iets aan de hand is, heb jij/heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Je/U vertrouwt zich toe aan zijn/haar zorg. Zowel jij/u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat je/u deze kent. Je/U leest hierover hier meer.

Minderjarigen en WGBO

Voor minderjarigen hebben wij zelfs een aparte voorlichtingspagina gemaakt, want voor hen gelden aparte regels:

Kinderen tot twaalf jaar

Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming van zowel de ouders als het kind nodig. Wanneer deze het niet met elkaar eens zijn en het kind blijft bij zijn mening, zal de hulpverlener in principe doen wat het kind vraagt als dit overeenkomt met zijn beroepsregels.

Kinderen vanaf zestien jaar WGBO

In de WGBO worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijkgesteld met volwassenen. Zij mogen dus voor zichzelf beslissen. Instemming van de ouders is niet nodig. De ouders krijgen ook geen informatie meer over hun kind, als deze daar geen toestemming voor geeft.

Toelichting

Kindenziekenhuis - logo - WGBODeze regels vind je/vindt u verder toegelicht op de site van de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Tot slot

Stel, je bent tien jaar en moet aan je keelamandelen worden geholpen en dat zie je absoluut niet zitten. Wil je weten of je zelf hier iets te zeggen hebt, over wat er gebeurt? Klik dan hier!