Specialisaties

De KNO-artsen in het BovenIJ Ziekenhuis onderscheiden zich van andere KNO-artsen in Amsterdam en haar omgeving omdat:

Geen KNO-arts in opleiding

Op onze polikliniek ziet u altijd de KNO-arts. Soms is er een co-assistent in de laatste 3 maanden voor het artsexamen, maar nooit assistenten in opleiding tot KNO-arts, want wij zijn geen opleidingsziekenhuis.

Steeds dezelfde KNO-arts

Wij streven ernaar dat u steeds dezelfde KNO-arts heeft op de polikliniek. U kunt daar zo nodig ook naar vragen. Ook bij een eventuele operatie voert uw eigen KNO-arts die operatie ook uit en doet de nazorg.

Als u – bijvoorbeeld vanwege eigen voorkeur – akkoord bent met behandeling door een andere KNO-arts, dan is dat mogelijk.

Operaties worden altijd in Amsterdam uitgevoerd

Wij kunnen alleen opereren in ons eigen ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Wij opereren dus nooit buiten Amsterdam.

Kinderafdeling

In tegenstelling tot andere ziekenhuizen hebben wij een eigen kinderafdeling. Dat vinden wij erg belangrijk, omdat bij problemen wij altijd onze eigen kinderen kunnen opnemen. Wij hoeven dus bijvoorbeeld bij een nabloeding niet te verwijzen naar een ander ziekenhuis.

Correspondentie met de verwijzer

Wij schrijven onze verwijzers snel een brief. Vaak al tijdens uw bezoek, zodat deze vaak eerder bij de huisarts is, dan dat u de spreekkamer heeft verlaten.

KNO BovenIJ ziekenhuis | 020-6 346 212Gehooronderzoek

De gehooronderzoeken worden uitgevoerd door ervaren logo-akoepedisten. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en bestaat uit een uitgebreid toon- en spraakaudiogram en eventueel aanvullende testen.
Voor kinderen zijn er speciale testen die op een speelse wijze worden uitgevoerd. Voor kinderen t/m 4 jaar kan er indien nodig, een spraak taalscreening plaatsvinden.

Korte toegangstijden

Wij streven naar korte toegangstijden, zowel voor het maken van een afspraak op de poli, als voor aanvullend onderzoek en een eventuele operatie of gehoortest.

Kinderoperatieprogramma KNO

Kinderen die in het BovenIJ ziekenhuis door ons worden geopereerd, krijgen een speciaal kindvriendelijke aandacht dankzij Margreet en Petra, zeer ervaren (kinder)verpleegkundigen. Uw kind krijgt een aparte patiëntenvoorlichting op woensdagmiddag. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt gecombineerd met een bezoek aan de anesthesist voor een pre-operatief consult.

De ervaring leert dat het voor u en uw zoon/dochter van groot belang is hiervoor extra tijd te nemen.

Kinderen kunnen – indien nodig – meestal binnen vier weken na het (eerste) polikliniekbezoek worden geopereerd. De afspraak voor een operatie wordt direct gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.Specialisaties - ontvangstruimte polikliniek KNO

Ontvangstruimte

Bij ons heet de ruimte waar u op de KNO-arts wacht ontvangstruimte en geen wachtkamer. Wij streven naar een goede logistiek. Uiteraard komt het voor dat bij calamiteiten u aan anderen voorrang moet geven.

Samenwerking

Door de grootte van het ziekenhuis kunnen wij snel met collega specialisten in het BovenIJ Ziekenhuis overleggen, zoals met onze kinderartsen, neurologen (voor polysomnografie-onderzoek en longartsen voor CPAP). Met KNO-artsen in andere ziekenhuizen en andere zorgverleners hebben wij ook goede banden, zodat snel kan worden verwezen. Onze samenwerkingspartners zijn:

KNO-artsen in:

  • AMC voor otologische (oorheelkundige) en neusbijholteproblematiek verwijzingen
  • Antoni van Leeuwenziekenhuis voor oncologische zorg
  • LUMC voor brughoektumoren
  • Radboud UMC voor oorproblematiek met een genetische achtergrond
  • VUmc voor stemproblematiek

Andere zorgverleners:

KNO-arts Mulder is de enige plastische aangezichtschirurg in het BovenIJ Ziekenhuis.

Talen

We kunnen onze patiënten in de volgende talen te woord staan: Engels, Spaans (Mulder), Farsi (Van Voorst van Beest), Duits en Frans (Verdam) .
We can help our patients in the following languages: English, French, German, Spanish and Farsi.
Wir können unsere Patienten in den folgenden Sprachen helfen: English, Deutsch (Verdam), Französisch, Spanish und Farsi.
Nous pouvons parler à nos patients dans les langues suivantes: Anglais, espagnol, farsi, allemand et français (Verdam).
Podemos ayudar a nuestros pacientes en los siguientes idiomas: inglés, alemán, castellano (Mulder), francés y farsi.
ما می توانیم بیماران را به زبانهای زیر کمک کنیم: انگلیسی، ‌المانی، اسپانبایی و فارسی.

Parkeren

Voor parkeren op het ziekenhuisterrein gelden de volgende tarieven: het eerste half uur is gratis. Daarna betaalt u € 1,00 per uur. Het maximum tarief is € 5,- per dag.
Mensen die in bezit zijn van een invalidepas (origineel, geen kopie) kunnen hier gratis parkeren.