Het slaaponderzoek

Inleiding

Met een polygrafie (PG) of een polysomnografie (PSG) worden verschillende onderdelen van uw slaappatroon bekeken. Door het bekijken van o.a. de slaapdiepte, de ademhaling, beenbewegingen of lichaamshouding kan beoordeeld worden of u wel voldoende diep slaapt, snurkt, of kortdurende ademstilstanden (apneu’s) heeft. Hierbij kan de diagnose obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) worden gesteld.

Waar wordt het onderzoek verricht

De KNO-arts vraagt vaak een polygrafie (PG) onderzoek aan na het bespreken van de klachten en vermoeden op OSAS. De assistente maakt een afspraak voor het ophalen van het apparaat voor het slaaponderzoek. Tijdens het ophalen wordt uitleg gegeven over de wijze waarop u zelf thuis het apparaat kan aanbrengen en gebruiken. Met het apparaat slaapt u in uw eigen omgeving. De volgende dag dient u het apparaat weer terug te brengen. Wij verzoeken u om zorgvuldig met de apparatuur om te gaan en deze in goede staat weer in te leveren. Na het inleveren wordt een analyse verricht van het slaaponderzoek en krijgt u een afspraak met de KNO-arts om de uitslag te bespreken.

Soms wordt er gekozen voor een uitgebreidere slaaponderzoek, een polysomnografie (PSG). Dit vindt op de afdeling klinische neurofysiologie (KNF), route 37, plaats. De middag voor de nacht van de PSG volgt een intakegesprek met de laborante van de afdeling en wordt de apparatuur voor het slaaponderzoek aangesloten. Met het apparaat slaapt u in uw eigen omgeving. De volgende dag dient u het apparaat weer terug te brengen. Wij verzoeken u om zorgvuldig met de apparatuur om te gaan en deze in goede staat weer in te leveren. Na het inleveren wordt een analyse verricht van het slaaponderzoek en krijgt u een afspraak met de KNO-arts om de uitslag te bespreken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u op de polikliniek van uw behandelend KNO-arts. Deze afspraak maakt u de assistente voor u.

Apneu-hypopneu-index (AHI)

De diagnose OSAS kan gesteld worden op basis van de klachten overdag en de zogenoemde AHI-waarde. Het resultaat van het slaaponderzoek wordt uitgedrukt in het aantal apneu’s of sterk verminderde ademhalingen (hypopneus) die per uur voorkomen. Dit noemen we de apneu-hypopneu index (AHI).

Betekenis AHI

De ernst van OSAS wordt onder andere bepaald door de hoogte van de AHI-waarde:

  • Lichte OSAS
AHI: 5-15 en klachten
  • Matig ernstige OSAS
AHi: 15-30 en klachten
  • Ernstige OSAS
AHI: >30 en klachten