Nazorg na adenotomie

Inleiding

U kunt hier de nazorgadviezen lezen die u meekrijgt als bij uw kind een neusamandel is verwijderd.
De KNO-arts noemt dat een adenotomie.

Eten en drinken

  • Het is belangrijk dat uw kind goed drinkt na de operatie. Na de operatie kan u het beste beginnen met limonade, water, koude thee en koude bouillon aanbieden, en als uw kind het verdraagt koude voeding zoals appelmoes, vla, afgekoelde pap, soep, of puree; u mag daarna de voeding uitbreiden van vla, pap, appelmoes, soep of puree, naar zachte groenten, vis, en brood zonder korst, en uiteindelijk weer het normale dieet. In de regel eet uw kind binnen een week weer normaal.
  • Sommige kinderen willen de eerste dagen niet of nauwelijks eten. Dit is niet verontrustend. Wel is het erg belangrijk dat uw kind voldoende blijft drinken.

School / crèche / op straat

Uw kind kan vrijwel altijd twee dagen na de operatie weer de straat op en naar school / crèche. Bij mooi weer is het natuurlijk mogelijk eerder voorzichtig op straat onder toezicht te spelen.

Zwemmen

Zwemmen kan beter de eerste twee weken na de operatie niet worden gedaan, omdat zwemmen een grote lichamelijke inspanning vergt, waardoor de doorbloeding van de genezende wond te veel toeneemt.

Bloedverlies na de operatie

  • Het is niet verontrustend als uw kind de eerste 24 uur wat bloederig snot uit de neus verliest. Ook kan uw kind nog een keer wat oud, donker bloed opgeven. Dit is bloed dat uw kind tijdens de operatie heeft ingeslikt. Ook dit is niet ernstig: vaak knapt een kind juist erg op, nadat het dit bloed heeft opgegeven.
  • Pas wanneer uw kind vers, helderrood bloed verliest, dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.

Koorts

  • Koorts komt meestal doordat uw kind te weinig drinkt. De koorts verdwijnt meestal nadat uw kind weer voldoende heeft gedronken. Als uw kind toch koorts heeft boven de 38,5 graden Celsius, neem dan contact op met het ziekenhuis.
  • De meeste kinderen hebben na de operatie klachten, waaronder ook oorpijn. Dit is uitstralende pijn vanuit het wondgebied. Het is daarom belangrijk dat u uw kind voldoende pijnstilling geeft. Het schema dat u hiervoor dient aan te houden, vindt u op de achterzijde van dit formulier.

Pijn

Uw kind kan gedurende 3 dagen (dag van de operatie + 2 dagen erna) standaard pijnstilling krijgen. U krijgt hiervoor instructie van de kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Op onze voorlichtingspagina over pijnstilling na een operatie kunt u hierover nog meer lezen.

In principe is het niet meer noodzakelijk om na deze dagen nog pijnstilling te geven. Eventueel kan u de dagen erna volgens het schema op de bijsluiter de paracetamol geven.

Controle

De behandelend KNO arts ziet uw kind na ongeveer 6 weken terug op de polikliniek.

Vragen

Heeft u nog vragen, overleg dan met een medewerker van het ziekenhuis. Dit kan tijdens kantooruren met de polikliniek KNO (020-6 346 212) of anders met de Spoedeisende Hulp (020-6 346 200).

Terug naar voorlichtingspagina over neusamandel verwijderen.