Nazorg na ATE

Inleiding

U kunt hier de nazorgadviezen lezen die u meekrijgt als bij uw kind een neusamandel en keelamandelen zijn verwijderd. De KNO-arts noemt deze ingreep ATE (de afkorting voor adenotonsillectomie).

Eten en drinken

  • Het is belangrijk dat uw kind goed drinkt na de operatie. Na de operatie kan u het beste beginnen met limonade, water, koude thee en koude bouillon aanbieden, en als uw kind het verdraagt koude voeding zoals appelmoes, vla, afgekoelde pap, soep, of puree; u mag daarna de voeding uitbreiden van vla, pap, appelmoes, soep of puree, naar zachte groenten, vis, en brood zonder korst, en uiteindelijk weer het normale dieet. Daarbij is het belangrijk om de pijnstilling af te stemmen op de maaltijd. In de regel eet uw kind binnen een week weer normaal.
  • Sommige kinderen willen de eerste dagen niet of nauwelijks eten. Dit is niet verontrustend. Wel is het belangrijk dat uw kind voldoende blijft drinken.

School /crèche /op straat

Uw kind mag de 5e dag na de operatie weer de straat op en naar school / crèche. Bij mooi weer is het natuurlijk mogelijk eerder voorzichtig op straat onder toezicht te spelen.

Sporten / zwemmen

Intensief sporten en dus ook zwemmen mag pas twee weken na de operatie.

Bloedverlies na de operatie

Het is niet verontrustend als uw kind de eerste 24 uur wat bloederig snot uit de neus verliest. Ook kan uw kind nog een keer wat oud, donker bloed opgeven. Dit is bloed wat uw kind tijdens de operatie heeft ingeslikt. Ook dit is niet ernstig; vaak knapt een kind juist erg op nadat het dit bloed heeft opgegeven.
Pas wanneer uw kind vers, helderrood bloed verliest, dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.

Koorts

Koorts is meestal een symptoom dat uw kind te weinig drinkt. De koorts verdwijnt meestal nadat uw kind voldoende heeft gedronken. Als uw kind toch koorts hebben boven de 38,5 graden Celsius, neem dan contact op met het ziekenhuis.
De meeste kinderen hebben na de operatie klachten, waaronder ook oorpijn. Het is daarom belangrijk dat u uw kinderen voldoende pijnstilling geeft. Het schema dat u hiervoor dient aan te houden, vindt u op de achterzijde van dit formulier.

Controle

De behandelend KNO-arts ziet uw kind na ongeveer 6 weken terug op de polikliniek.

Pijn

Uw kind mag gedurende 3 dagen (dag van de operatie + 2 dagen erna) standaard pijnstilling krijgen. U krijgt hiervoor instructie van de kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Op onze voorlichtingspagina over pijnstilling na een operatie kunt u hierover nog meer lezen.

In principe is het niet meer noodzakelijk om na deze dagen nog pijnstilling te geven. Eventueel mag u de dagen erna volgens het schema op de bijsluiter de paracetamol geven.

Vragen

Heeft u nog vragen, overleg dan met een medewerker van het ziekenhuis. Dit kan tijdens kantooruren met de polikliniek KNO (020-6 346 212) of anders met de Spoedeisende Hulp (020-6 346 200).

Terug naar voorlichtingspagina over neus- en keelamandelen verwijderen.