Waarom we in de herfst zo vaak verkouden zijn

Een verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de neus, bijholten en keel. Die wordt veroorzaakt door een virus: een verkoudheidsvirus. Daar zijn er meerdere van. Volwassenen worden twee tot vijf keer per jaar verkouden, kinderen vaker. Wanneer iemand een aantal keren achter elkaar verkouden raakt, gaat het elke keer om een ander type virus, meldt de KNO-vereniging.

RTLnieuws
Margriet.nl

Grote zorgen oorartsen

(JB) Grote zorgen oorartsen: jongeren vaker met gehoorproblemen door koptelefoons en oortjes.

Het langdurig dragen van een koptelefoon of oortjes kan voor onherstelbare gehoorschade zorgen. Oók als je de muziek niet hard zet. KNO-artsen maken zich er grote zorgen over; ze zien de problemen met gehoorschade bij jongeren toenemen.

RTLnieuws
Nationalezorggids.nl

KNO-arts voor de klas

KNO-arts voor de klas | 020-6 346 212 | kno.nu | BovenIJ ziekenhuis(JB) Jan van der Borden, KNO-arts in het BovenIJ ziekenhuis gaf vandaag voorlichting aan 45 kinderen van basisschool SBO Universum in Amsterdam-Noord over gehoorschade. Van der Borden legde tijdens de les uit wat kinderen zelf kunnen doen om (blijvende) gehoorschade te voorkomen.

BovenIJ.nl
De ECHO (blz 3)

KNO-carrousel 4

KNO-Carrousel | 020-6 346 212 | kno.nu | BovenIJ ziekenhuis(JB) Voor huisartsen organiseren de KNO-artsen van het BovenIJ Ziekenhuis op de polikliniek KNO op dinsdag 11 juni de vierde – geaccrediteerde – KNO-carrousel met een beperkt aantal huisarts-deelnemers. Inschrijving (020-6 346 212) is nodig.

De te behandelen onderwerpen zijn: onderzoek van en vragen over keel, neus en oor.

De avond start om 17.15 uur en eindigt om 20.00 uur na het buffet.

Van der Borden erelid KNO-vereniging

Erelidmaatschap | 020-6 346 212 | kno.nu | BovenIJ ziekenhuis(JB) Vandaag is tijdens de voorjaarsvergadering van de KNO-vereniging Jan van der Borden benoemd tot erelid.

Volgens het bestuur van de KNO-vereniging heeft Van der Borden zich de afgelopen tientallen jaren met tomeloze energie verdienstelijk gemaakt voor de KNO-vereniging. Dit gebeurde heel vaak achter de schermen. Hij ontwikkelde vanaf het moment dat hij lid was op eigen initiatief allerlei activiteiten die ten goede kwamen aan de KNO-vereniging. Het meest in het oog springende is de vroege ontwikkeling van de KNO-website, waardoor de KNO-vereniging de eerste wetenschappelijke vereniging was met een professionele website met een eraan gekoppelde ledenadministratie. Deze website is de backbone geworden van de KNO-vereniging, zonder welke de Vereniging zich niet had kunnen ontwikkelen, zoals dat nu is gegaan.