Visitatie KNO-afdeling

Visitatie - KNO-afdeling - BovenIJ ziekenhuis - 020-6 346 212(JB) Vandaag heeft de – vijfjaarlijkse – visitatie van de KNO-afdeling van het BovenIJ ziekenhuis plaatsgevonden. Visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door KNO-artsen te borgen. Er vinden gesprekken plaats met de KNO-artsen, huisartsen en andere specialisten in het ziekenhuis.
De visiteurs waren tevreden. Binnenkort kunnen wij het visitatierapport verwachten.