Veilig nieuwjaar

Veilig nieuwjaar - Vuurwerkmanifest 2015(JB) Wij wensen u een veilig nieuwjaar toe. Bij veiligheid hoort geen consumentenvuurwerk! Wij zien jaarlijks ook enkele patiënten die oor- en gehoorschade hebben opgelopen door vuurwerk.

Bent u het hiermee eens, onderteken dan het Vuurwerkmanifest.