Van der Borden erelid KNO-vereniging

Erelidmaatschap | 020-6 346 212 | kno.nu | BovenIJ ziekenhuis(JB) Vandaag is tijdens de voorjaarsvergadering van de KNO-vereniging Jan van der Borden benoemd tot erelid.

Volgens het bestuur van de KNO-vereniging heeft Van der Borden zich de afgelopen tientallen jaren met tomeloze energie verdienstelijk gemaakt voor de KNO-vereniging. Dit gebeurde heel vaak achter de schermen. Hij ontwikkelde vanaf het moment dat hij lid was op eigen initiatief allerlei activiteiten die ten goede kwamen aan de KNO-vereniging. Het meest in het oog springende is de vroege ontwikkeling van de KNO-website, waardoor de KNO-vereniging de eerste wetenschappelijke vereniging was met een professionele website met een eraan gekoppelde ledenadministratie. Deze website is de backbone geworden van de KNO-vereniging, zonder welke de Vereniging zich niet had kunnen ontwikkelen, zoals dat nu is gegaan.