Huisartsen nascholing KNO

25-9-22: het maximum aantal aanmeldingen is bereikt, op de reservelijst is nog plaats. Indien er een plek vrijkomt brengen wij u op de hoogte.

Aankomende maandag 10 oktober zal er, na 2 jaar corona stilte, weer een nascholing voor huisartsen plaatsvinden op onze polikliniek. In drie sessies zullen wij in kleine groepen diverse aspecten van onze KNO praktijk en ontwikkelingen van de KNO patiëntenzorg bespreken. Er is veel aandacht voor de praktische aanvulling op elkaars praktijk om deze nog beter op elkaar te kunnen afstemmen. Zo streven wij ernaar samen met de huisartsen de KNO zorg te blijven verbeteren.

10-10-22, 17.30-20u, accreditatie 2 punten en ook de inwendige mens wordt verzorgd. Aanmelden kan via de polikliniek.