FTO Landsmeer en Van der Borden

J. van der Borden - KNO-arts - 020-6 346 212 - BovenIJ Ziekenhuis - Amsterdam(JB) Vandaag vindt overleg plaats tussen huisartsen, apothekers en de KNO-arts van het BovenIJ Ziekenhuis Van der Borden tijdens een FTO te Landsmeer.

Er zijn veel verschillende medicijnen en nog veel meer verschillende mensen. Huisartsen en apothekers overleggen daarom regelmatig in plaatselijke of regionale groepen over het voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Dat heet farmacotherapeutisch overleg (FTO). De huisarts en de apotheker leren van elkaar, maken afspraken en zorgen samen dat iedere patiënt het geneesmiddel krijgt dat in de gegeven omstandigheden het beste is.