Positietherapie: Slaap Positie Trainer

Bij meer dan tweederde van de patienten is er sprake van positiegebonden OSAS. In rugligging sluit de keel makkelijker af. Patienten die in rugligging twee keer zoveel ademstops hebben als in zij- of buikligging, kunnen in aanmerking komen voor behandeling met positietherapie. Met behulp van een Slaap Positie Trainer (SPT), merknaam NightBalance, voorkomt u dat u veel in rugligging slaapt.

De SPT is een apparaatje dat u iedere nacht draagt in een dunne band om de borst. Het geeft trillingen af wanneer de patient op de rug gaat liggen. De trillingen van de SPT nemen in kracht toe totdat de patient een andere houding aanneemt.

Het apparaat wordt geleverd via de firma Vivisol. Als na de proefperiode van 1 maand het gebruik van de SPT effectief blijkt,  zal uw arts u een machtiging geven voor het gebruik. De basisverzekering vergoedt dan (in 2022)  de kosten van de SPT.