Neusoperatie voor beter CPAP-gebruik

Dr. Verdam schreef een artikel in de apnoe magazine over de behandelmogelijkheden van neusklachten bij patiënten die afhankelijk zijn van CPAP-masker.

Vrij ademen na neusoperatie.