Slaapendoscopie

Inleiding

Slaapendoscopie is een onderzoek om te bepalen op welke hoogte het snurken in de neus- en keelholte plaatsvindt. Om het slapen na te bootsen wordt gebruik gemaakt van een kortdurende narcose. De narcose zorgt ervoor dat u slaapt en dat u niet gehinderd wordt door de bewegingen van de flexibele endoscoop in uw neus en de neus-keelholte. Ook zorgt de narcose ervoor dat de spieren in uw gezicht en van uw mond, tong en hals ontspannen.

Oorzaken van snurken

Er zijn drie voorkeursplaatsen waar het snurken kan ontstaan, te weten de huig (zachte verhemelte), de tong of het strottenklepje. Het is belangrijk om exact geïnformeerd te zijn over de plaats van ontstaan om een behandeladvies te geven.

Polysomnografie

De neuroloog zal met een ander onderzoek, polysomnografie (PSG), beoordelen of er ook ademstops (apneus) zijn en of er sprake is van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Hiervoor heeft u van uw KNO-arts een verwijzing voor de neuroloog gekregen.

Op deze pagina vindt u informatie over slaapendoscopie.

Voorbereidingen voor slaapendoscopie

De assistente spreekt met u een datum en een tijdstip af waarop het slaapendoscopie-onderzoek plaats zal vinden. Ze zal u verder verwijzen naar het Patiënten Servicebureau (PSB – route 25) en de polikliniek Anesthesiologie (route 32).
Bij het Patiëntenservicebureau zal er een intakegesprek met de verpleegkundige plaatsvinden. De anesthesioloog (de dokter die u onder narcose brengt) zal u algemeen lichamelijk screenen en u verder informeren over de narcose en hoe lang u van tevoren nuchter moet zijn.

Dag van het onderzoek

flexibele scoop (folder over slaapendoscopie)U meldt zich op de afgesproken tijd op Het Dagcentrum (2 West).
De verpleegkundige haalt u op. U gaat liggen op een bed en u krijgt een infuus in de arm of hand.
Daarna wordt u naar de behandelkamer gereden. Van de anesthesist krijgt u het narcosemiddel toegediend.
Als u slaapt zal de KNO-arts met een flexibele endoscoop (een dun flexibel slangetje met aan het uiteinde een camera) via de neus de neus- en keelholte beoordelen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gereden.
Na ongeveer 2 uur kunt u naar huis. Het is niet toegestaan om zelf auto te rijden, omdat de narcosemiddelen de rijvaardigheid nog 8 uur kunnen beïnvloeden.
Verder gelden geen speciale voorschriften.

De uitslag

De KNO-arts zal de resultaten van het onderzoek met u op de polikliniek bespreken. De afspraak hiervoor zal gemaakt worden voordat u naar huis gaat. Over het algemeen wordt de afspraak pas gemaakt als alle onderzoeken afgerond zijn (indien het onderzoek van de neuroloog nog niet afgerond is, zal dat eerst afgewacht worden).

Belangrijke afdelingen/telefoonnummers

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of de slaapendoscopie-afspraak wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO.
Indien u op de dag van het onderzoek contact op wilt nemen, kunt u bellen met Het Dagcentrum (020-6 346 441).