Slaapendoscopie

Inleiding

Slaapendoscopie is een onderzoek om te bepalen op welke hoogte het snurken in de neus- en keelholte plaatsvindt. Om het slapen na te bootsen wordt gebruik gemaakt van een kortdurende narcose. De narcose zorgt ervoor dat u slaapt en dat u niet gehinderd wordt door de bewegingen van de flexibele endoscoop in uw neus en de neus-keelholte. Ook zorgt de narcose ervoor dat de spieren in uw gezicht en van uw mond, tong en hals ontspannen.

Oorzaken van snurken

Er zijn drie voorkeursplaatsen waar het snurken kan ontstaan, te weten de huig (zachte verhemelte), de tong of het strottenklepje. Het is belangrijk om exact geïnformeerd te zijn over de plaats van ontstaan om een behandeladvies te geven.

Polysomnografie

De neuroloog zal met een ander onderzoek, polysomnografie (PSG), beoordelen of er ook ademstops (apneus) zijn en of er sprake is van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Hiervoor heeft u van uw KNO-arts een verwijzing voor de neuroloog gekregen.

Op deze pagina vindt u informatie over slaapendoscopie.

De voorbereidingen direct na het polibezoek

Als de KNO-arts de indicatie voor een operatie samen met u heeft gesteld, gaat u naar het Patiënten Service Bureau (PSB – route 25) waar de PSB-medewerker een combinatieafspraak maakt voor het PSB en de anesthesioloog (route 32). U wordt gevraagd om voor u naar huis gaat een (digitale) vragenlijst voor de anesthesioloog in te vullen. U komt daarna op de afgesproken dag terug voor het gesprek met een verpleegkundige van het Patiënten Service Bureau en de anesthesioloog. Op deze manier worden alle benodigde gegevens die van belang zijn voor de operatie verzameld.

Aan de hand van een vragenlijst en lichamelijk onderzoek beoordeelt de anesthesioloog of er veilig een narcose kan worden ondergaan. Mogelijk is aanvullend onderzoek (bloedonderzoek, röntgenfoto van de borstkas, elektrocardiogram (hartfilmpje) of longfunctietest) nodig. Eventuele vragen over de narcose en medicijnen kunt u aan de anesthesioloog stellen.

Wanneer de anesthesioloog heeft beoordeeld dat de narcose veilig kan worden ondergaan, zal het Patiënten Service Bureau contact met u opnemen om een operatiedatum af te spreken.

Eventuele vragen over de narcose en uw medicijnen kunt u bij de polikliniek anesthesiologie stellen.

Dag van het onderzoek

flexibele scoop (folder over slaapendoscopie)U meldt zich op de afgesproken tijd op Het Dagcentrum (2 West).
De verpleegkundige haalt u op. U gaat liggen op een bed en u krijgt een infuus in de arm of hand.
Daarna wordt u naar de behandelkamer gereden. Van de anesthesist krijgt u het narcosemiddel toegediend.
Als u slaapt zal de KNO-arts met een flexibele endoscoop (een dun flexibel slangetje met aan het uiteinde een camera) via de neus de neus- en keelholte beoordelen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gereden.
Na ongeveer 2 uur kunt u naar huis. Het is niet toegestaan om zelf auto te rijden, omdat de narcosemiddelen de rijvaardigheid nog 8 uur kunnen beïnvloeden.
Verder gelden geen speciale voorschriften.

De uitslag

De KNO-arts zal de resultaten van het onderzoek met u op de polikliniek bespreken. De afspraak hiervoor zal gemaakt worden voordat u naar huis gaat. Over het algemeen wordt de afspraak pas gemaakt als alle onderzoeken afgerond zijn (indien het onderzoek van de neuroloog nog niet afgerond is, zal dat eerst afgewacht worden).

Belangrijke afdelingen/telefoonnummers

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of de slaapendoscopie-afspraak wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO.
Indien u op de dag van het onderzoek contact op wilt nemen, kunt u bellen met Het Dagcentrum (020-6 346 441).